+48 514 269 279
·
kancelaria@aiskra.pl
·

Category

Prawo autorskie
Zarejestruj znak towarowy. Teraz masz możliwość uzyskania zwrotu kosztów za zgłoszenie – do 1500 euro w ramach unijnego programu ,, The ideas powered for business SME Fund”. Wnioski należy składać od 1 do 31 lipca 2021 r. Dzięki SME Fund możesz otrzymać zwrot kosztów także za zgłoszenie wzoru przemysłowego.
Read More
Pandemia zmieniła nasze nawyki i przyzwyczajenia, a wraz z nimi funkcjonowanie modeli biznesowych. Po raz pierwszy tak intensywnie wykorzystujemy różnego rodzaju media, organizując za ich pośrednictwem konferencje, eventy oraz webinaria. Obecnie większość wydarzeń odbywa się bez udziału publiczności, a ich transmisje przenoszą się do sfery wirtualnej. W jaki sposób możemy udostępnić nasze relacje, by nie narazić się na zarzut naruszenia prawa do wizerunku? Wizerunek podlega ochronie na mocy art. 23 Kodeksu...
Read More
Budowanie własnej marki to jedno z największych wyzwań w prowadzeni u przedsiębiorstwa. Dzięki znakom firmowym możemy zapewnić sobie stały zwrot środków poświęconych na badania i rozwój działalności. To sprawia, że inwestycje w tym obszarze zwiększają swój udział w globalnym PKB, który obecnie utrzymuje się na poziomie jednej trzeciej światowego rynku
Read More
Age Appropriate Design Code reguluje w w Wielkiej Brytanii zasady wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych dzieci w Internecie. Do nowych wytycznych firmy i instytucje powinny dostosować się do września 2021 roku.
Read More
Każdy z nas spotkał się z kopiami filmów i seriali dołączanymi do różnego rodzaju gazet. Inserty, często sprzedawane jako dodatek o charakterze reklamowym i promocyjnym, okazują się problematyczne w momencie ostatecznego rozliczenia z twórcami. Jak w takim wypadku należy wyliczyć wynagrodzenie dla poszczególnych podmiotów? Co do zasady, przepis Prawa autorskiego wprowadza ustawowe prawo do dodatkowego wynagrodzenia dla współtwórców. Jednak regulacja ta nie jest klarowna, co prowadzi do różnego...
Read More
Archiwa audiowizualne stanowią bezcenne źródło wiedzy, przekazując nam prawdę o życiu i kulturze ludzi z całego świata. Obchodzony 27 października Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego jest upamiętnieniem przyjęcia przez XXI Konferencję Generalną zalecenia  w sprawie konserwacji i ochrony ruchomych obrazów
Read More