+48 514 269 279
·
kancelaria@aiskra.pl
·

Prawo autorskie

Kancelaria Adwokacka AIskra świadczy następujące usługi:

  • przygotowywanie opinii prawnych i ekspertyz w zakresie przeniesienia praw autorskich;
  • przygotowywanie umów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych;
  • przygotowywanie umów licencyjnych;
  • sporządzanie listów ostrzegawczych w celu sprawnego, polubownego rozstrzygnięcia sporu;
  • prowadzenie cywilnych postępowań sądowych dotyczących ochrony przed naruszeniem dóbr osobistych oraz osobistych i majątkowych praw autorskich;
  • ochrona praw twórców i innych uprawnionych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i procesów sądowych;
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów dotyczących prawa autorskiego i prawa prasowego.

Kategorie

Ostatnio dodane:

,
Rejestracja znaku towarowego
18 maja 20210
,
Kancelaria Adwokacka AIskra w Kozienicach
6 kwietnia 20210
Prawo do wizerunku
27 stycznia 20210