+48 514 269 279
·
kancelaria@aiskra.pl
·

Rodzina

W czym możemy pomóc?

ROZWÓD/SEPARACJA

Złożenie pozwu rozwodowego to niełatwa decyzja, która najczęściej wiąże się z wieloma wątpliwościami – proces rozwodowy jest trudnym postępowaniem, w którym ocenia się więzi łączące małżonków oraz sytuację ich małoletnich dzieci. Jako Kancelaria Adwokacka zajmująca się sprawami rozwodowymi, wspieramy klientów w przejściu przez ten proces, starając się wypracować najlepsze rozwiązanie dla każdego indywidualnego przypadku. Pomożemy w określeniu przesłanek rozwodu i zebraniu wymaganych dokumentów, przygotujemy pozew rozwodowy i zapewnimy wsparcie prawne w każdym momencie rozwodu.

Jak przygotować się do rozwodu?

Klamka zapadła. Decyzja jest jedna. Rozwodzisz się. Aby lepiej przygotować się do spotkania z prawnikiem, zastanów się, czy chcesz rozwodu z orzekaniem o winie – chcesz obarczyć winą za rozpad małżeństwa swojego małżonka czy zależy Ci na rozwodzie na jednej rozprawie? Zacznij zbierać dowody. Dokumenty, zdjęcia, a nawet wpisy w mediach społecznościowych mogą okazać się potrzebne.

Jakie dokumenty są niezbędne do rozwodu?

Odpis aktu małżeństwa, i jeśli masz dzieci, także odpis aktu urodzenia każdego z nich.

Chcę się rozwieść. Jakie pytania zada mi Sąd na rozprawie?

Na rozprawie rozwodowej na pewno usłyszysz pytania takie jak:
1. Kiedy nastąpił zanik więzi uczuciowej?
2. Kiedy nastąpił zanik więzi ekonomicznej?
3. Kiedy nastąpił zanik więzi fizycznej?
4. Czy między Tobą a małżonkiem toczą się inne sprawy sądowe?
5. Czy kochasz małżonka

Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

Świadkiem w sprawie rozwodowej może być dziecko, które ukończyło 13 lat. Jest to możliwe w przypadku rozwodu, którego stronami nie są rodzice dziecka; W rozwodzie swoich rodziców świadkiem może być dziecko, które ukończyło 17 lat.

Czy istnieje minimalna wysokość alimentów? Nie ma maksymalnej ani minimalnej granicy świadczenia alimentacyjnego. Wysokość alimentów ustalana jest indywidualnie dla każdego dziecka i jest uzależniona od sytuacji finansowej rodziców – sąd bada zarówno wysokość otrzymywanych dochodów, jak i możliwość ich uzyskania. Wesprzemy na każdym etapie postępowania dotyczącego ustalenia obowiązku alimentacyjnego. Wskażemy możliwe rozwiązania Twojego problemu. Pomoże w sprawach o odzyskanie zaległych alimentów.

Czy mogę żądać alimentów na siebie od byłego małżonka?

Tak. Przy rozwodzie bez orzekania o winie możemy żądać alimentów, kiedy popadniemy w niedostatek tj. stan, w którym nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Jeśli chcemy rozwodu z orzeczeniem o winie, jako osoba niewinna rozpadu pożycia małżeńskiego, możesz żądać od swojego małżonka alimentów takich, aby Twoja poziom życia po rozwodzie nie uległa pogorszeniu

Jakie czynniki mają wpływ na wysokość alimentów na dziecko?

Zarówno usprawiedliwione potrzeby dziecka, jak i możliwości zarobkowe rodzica, który będzie płacił alimenty. Sąd badając możliwości zarobkowe rodzica, który ma płacić alimenty uwzględnia: wiek, doświadczenie zawodowe, dochody (ze wszystkich źródeł). Na wysokość alimentów nie wpływają świadczenia wychowawcze – tzw. 500+ oraz inne świadczenia socjalne.

Jak wyezgekwować alimenty?

Napisać wniosek do komornika o ich ściągnięcie. Do wniosku dołącz wyrok z postanowieniem sądu o alimentach lub postanowienie sądu o zabezpieczeniu alimentów na czas trwania procesu.

ALIMENTY

PODZIAŁ MAJĄTKU

Sprawy o podział majątku wspólnego mają duże znaczenie dla ukształtowania naszej sytuacji materialnej, dlatego warto jak najwcześniej zadbać o własne interesy. Wesprzemy Cię zarówno w podziale majątku na mocy umowy, jak również w sądowym postępowaniu. Zabezpieczymy Twoje interesy majątkowe, doradzimy, jak negocjować ze stroną przeciwną, a także rozwiążemy wszelkie wątpliwości co do kwestii proceduralnych.

Rozwodzę się. Razem z mężem mieszkaliśmy w domu, na który wzięliśmy kredyt. Co robić?

Gdy dom obciążony jest kredytem hipotecznym w trakcie podziału majątku może dojść do następujących sytuacji.
Nieruchomość zostanie przyznana na własność jednemu z małżonków i Sąd nakaże spłatę drugiego z nich albo dojdzie do
sprzedaży nieruchomości i podziału uzyskanej sumy. Jeżeli chcesz zatrzymać nieruchomość, wystąp do banku z wnioskiem o zmiany w umowie kredytowej. Bank przed przepisaniem umowy kredytowej zbada zdolność kredytową osoby, która ma zostać jedynym kredytobiorcą.

Czy spadek jest częścią majątku współnego małżonków?

Spadek należy do tego małżonka, który go otrzymał.

Współmałżonek ogłosił upadłość. Czy komornik może zająć majątek wspólny?

Tak. Majątek wspólny wchodzi do masy upadłości, a zatem wierzyciele mogą żądąć zaspokojenia roszczenia z majątku wspólnego.

Wraz z rozstaniem rodziców pojawia się istotna kwestia ustalenia kontaktów z małoletnimi z dziećmi. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie ustalenia kontaktów z dzieckiem, a także w wyegzekwowaniu lub zmianie już ustalonych, wsparcie to uzyskacie w naszej Kancelarii. Doradzimy, jak najprościej osiągnąć porozumienie w toku postępowania, pomożemy w ochronie dobra małoletnich dzieci oraz zadbamy o uzyskanie dla Ciebie jak najlepszych warunków rozstrzygnięcia sprawy.

Chcę, żeby dziecko po rozwodzie mieszkało ze mną. Nie mogę dojść do porozumienia z moim współmałżonkiem.

Decyzję o tym, z kim zamieszka dziecko zostanie podjęta przez Sąd. Ważne jest, żeby zgromadzić dowody i wykazać, że dziecku najlepiej będzie u nas. W tym celu potrzebne będą: opinie nauczycieli ze szkoły lub przedszkola dziecka, opinia biegłego psychologa, zeznania świadków

Mam ustalone kontakty, a mimo to nie mogę widywać się z dzieckiem? CO ZROBIĆ?

Złóż wniosek do Sądu. Najpierw Sąd zagrozi karą pieniężną, a jeśli nadal nie będziesz mógł widywać się z dzieckiem, Sąd zobowiąże Twojego małżonka za zapłaty kary.

KONTAKTY

Jak będziemy współpracować?

1. Pierwszy krok już robisz. Jesteś na naszej stronie.

2. Zadzwoń 514 269 279 lub napisz do nas kancelaria@aiskra.pl i umów się na konsultację prawną.

3. Konsultacja może odbyć się w siedzibie głównej w The Warsaw Hub w Warszawie lub w filii w Kozienicach.

4. Forma konsultacji zależy od Ciebie. Możemy spotkać się osobiście lub porozmawiać w formie zdalnej przez Skype/Zoom.

5. Czas trwania konsultacji wynosi 1h. Dzięki temu my lepiej poznamy Twoje potrzeby, a Ty nasz styl pracy.

6. Jeśli zdecydujesz się na współpracę, otrzymasz od nas do podpisania pełnomocnictwo.

7. Każdy podejmowany przez nas krok dokładnie Ci wytłumaczymy. Będziesz wiedzieć, co, kiedy i za ile robimy.