+48 514 269 279
·
kancelaria@aiskra.pl
·

Rodzina

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach:

  • rozwodowych
  • o separację
  • o ustalenie kontaktów
  • związanych z ograniczeniem władzy rodzicielskiej
  • o podział majątku byłych współmałżonków.
  • o ustalenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów na dziecko
  • związanych z ograniczeniem władzy rodzicielskiej
  • o ustalenie rodziny zastępczej dla dziecka
  • spadkowych