+48 514 269 279
·
kancelaria@aiskra.pl
·

Prawo własności przemysłowej

Kancelaria Adwokacka AIskra świadczy następujące usługi:

Zgłoszenia znaków towarowych:

 • analiza i badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego;
 • przygotowanie dokumentacji i dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO);
 • rejestracja międzynarodowa w ramach tzw. Systemu Madryckiego w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Monitorowanie terminów i wnoszenie opłat urzędowych w kraju i za granicą;

Dokonywanie zmian w rejestrach znaków towarowych w kraju i za granicą;

Prowadzenie negocjacji i przygotowywanie listów ostrzegawczych;

Prowadzenie spraw spornych (sprzeciwy, wnioski o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia) przed:

 • Urzędem Patentowym RP
 • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
 • narodowymi i regionalnymi urzędami patentowymi na całym świecie

Sporządzanie opinii prawnych i analiz dotyczących możliwości uzyskania praw wyłącznych na przedmioty praw własności przemysłowej;

Prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi:

 • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych w sprawach dotyczących naruszenia praw wyłącznych;
 • prowadzenie postępowań przed Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wspólnotowych Wzorów Przemysłowych, w zakresie naruszania praw własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji;
 • prowadzenie procesów sądowych w przedmiocie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwa produktów i opakowań, a także innych czynów nieuczciwej konkurencji dotyczących oznaczeń i wprowadzania w błąd;
 • przygotowanie wniosków o tymczasowe zabezpieczenie roszczeń i o udzielenie informacji.

Analiza zdolności rejestrowej i rejestrację nazw domen internetowych:

 • monitoring używanych nazw internetowych (odnowa rejestracji);
 • prowadzenie postępowań przed sądami polubownymi lub sądami powszechnymi w zakresie nazw domen internetowych;
 • ochrona przed tzw. cybersquattingiem.

Kategorie

Ostatnio dodane:

,
Rejestracja znaku towarowego
18 maja 20210
,
Kancelaria Adwokacka AIskra w Kozienicach
6 kwietnia 20210
Prawo do wizerunku
27 stycznia 20210